Kaakcorrecties

Wat houdt deze behandeling in?​

Voor de kaakoperaties krijgt u een verwijsbrief naar het St. Antonius Nieuwegein voor een intake met Prof. Dr. L. Dubois. De kaakchirurg vraagt een machtiging aan de zorgverzekering voor de vergoeding van de ingreep.

Kaakcorrecties worden volledig 3D virtueel voorbereid en de gewenste positie van de kaak wordt nauwkeurig bepaald. De ingreep wordt gesimuleerd op de computer om het effect van een kaakverplaatsing op uw gelaatsprofiel zichtbaar en accuraat te maken. Hierdoor wordt het resultaat voorspelbaar. Door het gebruik van 3D geprinte hulpstukken kan het bij de patiënt worden uitgevoerd.

Welke operatie u krijgt is afhankelijk van de kaakcorrectie die bij u nodig is.

Bekijk deze video met algemenen uitleg.

Welke operatie u krijgt is afhankelijk van de kaakcorrectie die bij u nodig is.

  • Als de onderkaak te klein is, wordt het verlengd en verplaatst. (BSSO: Bilaterale sagitale splijtingsosteotomie)
  • Als de bovenkaak een afwijkende stand heeft, kan de bovenkaak naar voren worden verplaatst. (Le fort 1 osteotomie)
    Simultaan verplaatsing van de boven en onderkaak (Bi-maxillaire osteotomie)
  • Als de bovenkaak te sma is ten opzichte van de onderkaak, kan het nodig zijn om de bovenkaak te verbreden. Dit gebeurt met een beugel (RME of Hyrax) in combinatie met een kaakoperatie (botsneden bij de bovenkaak). (SARME: Surgically Assisted Rapid Maxillary Expansion)


Voor de operatie worden uw tanden recht gezet met vastzittende beugel (slotjesbeugel). Daarna gaat de kaakchirurg de planning van de operatie voorbereiden. (afdrukken, röntgenfoto’s…)

De kaakcorrectie gebeurt altijd onder narcose door de anesthesioloog. Er wordt aan de binnenkant van uw mond een botsnede  gemaakt. U krijgt geen litteken van de operatie. De kaken worden op de juiste positie geplaatst. In sommige gevallen wordt de kin ook gecorrigeerd of verplaatst (genioplastie). Daarna komt er een herstelperiode.(zachte voedsel, zwelling). De orthodontische behandeling wordt afgerond tot dat uw beet goed is met de slotjesbeugel.

Bekijk de video met uitleg als de onderkaak te klein is.

Bekijk de video met uitleg over het simultaan verplaatsing van de boven en onderkaak.

Bekijk de video met uitleg als de bovenkaak te smal is ten opzichte van de onderkaak.